Levent Kids Yuva Anaokulu

Kids İdeal Yuva - 3 yaş Türkçe Grubu

3 yaş türkçe Grup

BERABER SAAT

KIDS’de çocukların yaş grubu özellikleri göz önüne alınarak, seçilen konular destekleyici materyaller kullanılarak karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde beraber saatlerde işlenir. Dramatizasyon uygulaması, çocuk şarkıları, tekerlemeler, parmak oyunu, kitaplar, gezi, görsel ve işitsel malzemeler ile konular pekiştirilir. Bu zamana katılarak çocuklar ve yetişkinler bir arada çalışır, birlikte eğlenir ve yaşanan ortak deneyimlerden bir birikim oluştururlar. Bu yaşantıların detaylı özeti her ayın sonunda velilere iletilen KIDS’de YAŞAM bülteninde yer alır.

KÜÇÜK GRUP ZAMANI

Çocukların, yetişkinlerin belirli bir amaç doğrultusunda seçmiş oldukları etkinlik çerçevesinde, materyallerle çeşitli deneyler yapmaları ve problem çözmeleri için ayrılmıştır. Küçük gruplar halinde uygulanan bu süreçte, çocuklar ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre kazanımlar sağlamak amacıyla keşifler yaparlar. Çocuklar araştırma, malzeme kullanma, tercihler yapma ve problem çözme ile uğraşırken, yetişkin de çocuklara açık uçlu sorular sorarak ve yeni problem çözme yolları buldurarak çocukların edindikleri deneyimleri çeşitlendirir. Bu zaman diliminde amaç çocuklara yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı vererek onlara farklı bir bakış açısı kazandırmaktır.

PLAN, ÇALIŞMA VE HATIRLAMA temizlik, toplanma - SÜRECİ

KIDS eğitim programında, günlük akış içerisinde Planlama – Çalışma – Hatırlama üçlemi çocukların inisiyatif kullanma kapasitelerini ve problem çözme becerilerini güçlendirmek amacı ile uygulanmaktadır. Bu süreç içinde çocuklar kendi faaliyetlerini planlayarak, bunları gerçekleştirerek, yaptıklarını diğer çocuklar ve yetişkinler ile paylaşarak öğrenme süreçlerini tamamlarlar.
PLAN : zamanında çocuklar sınıfı oluşturan oyun köşelerinden hangilerinde, nelerle uğraşmak istediklerine dair seçimler yaparak karar verirler. Çocukların kendi seçimleri doğrultusunda karar almaları, onların kendi ilgilerini amaçlı davranışlara bağlamaları yönünde yüreklendirir.
ÇALIŞMA : sürecinde çocuklar yaptıkları planların doğrultusunda, malzemeler ile etkin olarak uğraşırlar, birbirleri ile etkileşirler,bağımsız olarak çalışırlar, kendi malzemelerini bulurlar, hayal ederler, yaratırlar ve karşılaştıkları sorunlara çözümler ararlar. Yetişkinler ise çocukların yaşantılarını açık uçlu sorular sorarak genişletir, destekler ve değişik malzemeleri kullanmanın yeni yollarını bulmalarına rehber olurlar. Bu pozitif iletişim, öğrenmekten zevk alan, araştıran, problem çözen, karar alan, bağımsız çalışabilen çocukların verimli süreçler yaşamalarına ve ürünler yaratmalarına olanak sağlar.
HATIRLAMA süreci, çocuklara çalışma zamanı içindeki yaşantılarını değerlendirme fırsatı verir. Çocukların amaçlarına ulaşmak için gerekli adımları sıralayıp, kazandıkları deneyimleri fark etmelerini sağlar. Planlamak, çalışmak ve değerlendirmek birbirinden ayrılmaz bir süreçtir.

ETKİNLİK ZAMANI 
Öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun olarak haftanın her günü bir ders saati farklı bir etkinlik sürecini keyifle yaşarlar. Ritim ve ses çalışmalarından oluşan yaratıcı müzik, yaratıcı drama, haftada iki gün fiziksel gelişimlerini destekleyen yaratıcı  jimnastik ve bilgisayar eğitimine katılırlar.

BAHÇE ZAMANI
Okulumuzun bahçesindeki oyun ekipmanları çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek özelliklere sahiptir. Kayma, sallanma ve çeşitli tırmanma üniteleri büyük kas gelişimini desteklerken, kum havuzu çocuklara rahat ve aktif kum oyunları oynayabilme olanağı sağlar.

ÇOK AMAÇLI OYUN SALONU ZAMANI
Çok amaçlı oyun salonu genellikle havaların dışarıya çıkmak için elverişsiz olduğu koşullarda, geniş alan gerektiren oyunların oynandığı mekandır. Bu süre içinde aynı bahçe zamanı gibi çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek özelliklere sahip bir program uygulanır. Çok amaçlı oyun salonundaki donanım çocuklara büyük kas motor gelişimlerini destekleyecek düzende hazırlanmıştır.

KAHVALTI, YEMEK VE TEMİZLİK ZAMANI
Okulumuzda sabah - ikindi kahvaltıları ve öğlen yemeği olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir.
Yemek zamanını, çocuklar kendi sınıflarında öğretmenleri ile birlikte geçirirler. Yemek zamanı çocukların dengeli beslenme alışkanlığı edinmelerinin yanı sıra değişik lezzetleri denemeleri ve sofra kurallarına uygun düzenli yemek yeme alışkanlığını kazanmaları için iyi bir fırsattır.
Okulun kendi mutfağında, beslenme uzmanlarının denetiminde, büyük titizlikle, dengeli beslenmeyi hedefleyen öğünler hazırlanır. Her ayın başında, o ayın yemek ve kahvaltı listesi velilere bülten ile birlikte iletilir. 
Kahvaltı ve yemek zamanının ardından gelen temizlik saatinde çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları, öz bakım gelişimleri desteklenir.

 

 

YARIM GÜN SABAH TÜRKÇE PROGRAMI:
9:30 – 13:00 Türkçe Eğitim, kahvaltı ve öğle yemeği

YARIM GÜN ÖĞLEN TÜRKÇE PROGRAMI:
13:00 – 16:30 Türkçe Eğitim, kahvaltı ve öğle yemeği

TAM GÜN TÜRKÇE PROGRAMI :
9:30 – 16:30 Türkçe Eğitim, kahvaltılar ve öğle yemeği

YARIM GÜN TÜRKÇE , YARIM GÜN İNGİLİZCE PROGRAMI :
9:30- 16:30 Türkçe ve İngilizce eğitim, kahvaltılar, öğle yemeği.
KIDS Çocuk Yuvasında yaş gruplarına uygun tutarlı bir günlük program izlenir. Bu tutarlılık çocukların güven duygusunu destekleyerek, onların seçimler yapmalarına, kararlar alarak bunları uygulamaya koymalarına olanak tanır. Sunulan yaratıcı ve kaliteli hizmet 8 çocuğa 1 öğretmen olarak uygulanmaktadır


yukarı çık