Levent Kids Yuva Anaokulu

Kids İdeal Yuva - 3 yaş ingilizce grubu

kids yuva, 3 yaş ingilizce

İngilizce eğitim programının temel amacı çocuklara kendilerini farklı bir dille ifade edebilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu programda eğitim anadili İngilizce olan eğitimciler tarafından uygulanmaktadır. Hazırlanan eğitim programında amaç ilerleyen aylar içinde çocuğun basit cümleler kurarak kendini ifade edebilmesi ve konuşulanları anlayarak, cevap verebilecek düzeyde İngilizce'ye sahip olmasıdır. Bu grupta doğal olarak dil gelişiminin dışında, diğer gelişim alanlarının da desteklenmesi hedefler arasındadır.

BERABER SAAT (CIRCLE TIME): Her hafta, çocukların yaş grubu özellikleri dikkate alınarak bir konu seçilir. Seçilen konunun içeriği yılın başında çocukların İngilizce düzeyleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Konu beraber saatlerde kitap, pano, video gibi destekleyici materyaller kullanılarak işlenir. Ayrıca bu zaman dilimi içerisinde, kelime hazinesini genişletecek, konuyu destekleyen şarkı, parmak oyunu ve tekerleme öğrenilir. Bu konulara paralel olarak her ay bir gezi düzenlenir, yapılacak gezinin yeri ve saati daha önceden velilere bildirilir. Bu geziler konuyu görsel olarak desteklediği ve etkin öğrenme ortamını yaşattığı için eğitimin önemli bir parçasıdır.

SANAT ÇALIŞMASI (ART ACTIVITY): Çocuklar o hafta işlenen konu doğrultusunda öğretmenin önceden planladığı sanat faaliyeti üzerinde yoğunlaşırlar. Bu çalışma sırasında çocuklar, etkin öğrenme ortamında ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirilirler. Çocuklar becerilerini ve problem çözme yeteneklerini kullanarak araştırmalar yaparlar. Malzemeleri kullanırken yetkinlik kazanırlar ve yapmış oldukları tercihlerin keyfini yaratıcılığı destekleyen bir ortamda deneyimlerler. Bu süreçte yetişkinin rolü, çocuklara sorular sorarak, çocukların yapılan çalışmada yeni öğrendikleri kelimelerle kendilerini ifade etme ve bildiklerini tekrar etmelerine fırsat sağlamaktır. Bu çalışmalar sırasında çocukların küçük kas gelişimi, el - göz koordinasyonu, yaratıcılıklarını desteklemek de amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET): Çocuklarla o hafta işlenen konuyu pekiştiren çalışma sayfaları yapılır. Bu çalışmalar sırasında çocuklar yeni öğrendikleri kavramları pekiştirme, matematiksel çalışmalar yapma, konu ile ilgili ek bilgiler öğrenme fırsatı bulurlar. Bu sayfalar ve sanat çalışmaları hafta sonları dosya ile evlere iletilir. Böylece velinin okulda yapılanlar hakkında fikir sahibi olması sağlanır.

OYUN ZAMANI (PLAY TIME): Çocuklar sınıf içinde hazırlanan köşelerde malzemelerle faal olarak uğraşırlar ve birbirleri ile etkileşirler, bağımsız olarak çalışırlar, kendi malzememelrini bulurlar, hayal ederler ve yaratırlar. Yetişkinler de çocukların oyunlarına katılarak ve açık uçlu sorular sorarak çocukları, yaşamış oldukları deneyimlerini paylaşmaya ve kendilerini ifade etmeye cesaretlendirirler.

BAHÇE VE OYUN SALONU ZAMANI (OUT DOOR): Mevsimsel özellikler dikkate alınarak kullanılan bu ortamlarda donanım çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek olanakları sağlayacak düzende hazırlanmıştır. Çocukların geniş alanlarda serbest oyun oynama ihtiyacını karşılaması ve büyük kas gelişimlerini desteklemesi için hazırlanan programda yetişkinler onlarla birlikte oyunları paylaşırlar.

 

YARIM GÜN İNGİLİZCE PROGRAMI :

9:30 – 13:00 İngilizce Eğitim, kahvaltı, öğle yemeği.

YARIM GÜN TÜRKÇE , YARIM GÜN İNGİLİZCE PROGRAMI :

9:30- 16:30 Türkçe ve İngilizce eğitim, kahvaltılar, öğle yemeği.

KIDS Çocuk Yuvasında yaş gruplarına uygun tutarlı bir günlük program izlenir. Bu tutarlılık çocukların güven duygusunu destekleyerek, onların seçimler yapmalarına, kararlar alarak bunları uygulamaya koymalarına olanak tanır. Sunulan yaratıcı ve kaliteli hizmet 8 çocuğa 1 öğretmen olarak uygulanmaktadır


yukarı çık